Zeracryl in potatoPRO

Zeracryl in potatoPRO

Enclosed Zeracryl’s press release in the international magazin potatoPRO.  Potatopro has readers among most of the international industry producing French Fries and Chips in addition to HORECA segment.

In norwegian :

Zeracryl artikkel i det internasjonale fagtidsskriftet potatoPRO . Dette magasin / nettavis  leses av majoriteten av de internasjonale  potetindustriens fabrikker som selger French Fries i tillegg til  HORECA segmentet ; Hotell – Restaurant og Catering .